Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!
Terug naar de vacatures
Reageer op deze vacature

LOCATIELEIDER

Werkgever: Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerlan
Locatie: Huizen (Noord-Holland)
Profiel van de school:

De werkzaamheden worden verricht voor de stichting passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (SWV). Er zijn 14 schoolbesturen aangesloten bij het SWV, met 105 scholen waarvan 3 SBO en 4 SO scholen. De scholen worden bezocht door ruim 20.000 leerlingen. In de acht werkgebieden van het SWV werken de scholen, jeugdhulp en andere ketenpartners intensief samen.

Uitgangspunt is goed onderwijs voor alle kinderen in Noord-Kennemerland.

 Het SWV wordt geleid door een algemeen bestuur en een algemeen directeur, die elk vanuit hun eigen rol verantwoordelijk zijn voor een goed bestuur van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.

Bij het stafbureau van het SWV zijn werkzaam een algemeen directeur, een coördinator bedrijfsvoering-controller, consulenten passend primair onderwijs en een management assistent.

Type onderwijs: Basisonderwijs
Geplaatst op: 20-09-2017
Sluitingsdatum: 30-09-2017
Functie-omschrijving: Locatieleider
Functie-omvang: uren per week en/of werktijdfactor 0,8
Functie-eisen: Wij zoeken een locatieleider die onder andere in het bezit is van onderstaande kennis, vaardigheden en competenties: - is in het bezit van aantoonbare sterke managementkwaliteiten (besluitvaardig, proactief, etc); - kan verbinding en rust brengen en behouden in de school; - kan beleid omzetten naar praktisch en toepasbaar onderwijs in de groepen; - heeft een pro-actieve houding; - heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; - heeft ervaring in het aansturen van (onderdelen van) een school en van professionals; - kan leiding- en vormgeven aan veranderkundige processen; - is resultaatgericht; - kan stimulerend en motiverend leidinggeven; - is communicatief sterk (zowel schriftelijk als mondeling); Meer informatie over taken, competenties en vaardigheden kunt u vinden in de situatieschets en het profiel locatieleider op www.oogwerkt.nl
Opleidingseisen: HBO
Informatie: De Van der Brugghenschool zoekt een talentvolle en enthousiaste locatieleider met een bij TOM en SWPBS aansluitende pedagogische visie, hart voor het onderwijs, organisatietalent en uitstekende contactuele eigenschappen. Grijp jij deze kans om jezelf te ontwikkelen? Wij komen graag in contact met je!!!! OVER DE VAN DER BRUGGHENSCHOOL De Van der Brugghenschool is een bruisende, vernieuwende en inspirerende school die groeiende is. De school telt ongeveer 275 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. De Van der BrugghenSchool is gelegen in de Westerreng, aan de rand van het oude dorp. De leerlingenpopulatie vormt een weerspiegeling van de buurt. De Van der Brugghenschool is een lerende organisatie met een professionele aanspreekcultuur, met een hoog en breed opgeleid en ambitieus team. In het schoollogo is een brug te zien. Deze staat symbool voor de identiteit van de school. De school wil een brug zijn die het mogelijk maakt dat ouders en hun kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of geloof, met elkaar in verbinding kunnen zijn. De Van der Brugghenschool wil aan kinderen een plek bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. In 2012 is de Van der Brugghenschool een TOM school geworden. In de afgelopen jaren is dit verder door ontwikkeld. Het concept waar de Van der Brugghenschool voor heeft gekozen laat zich het best vergelijken met het Dalton onderwijs en het circuitmodel. Het grote verschil met het Dalton onderwijs is dat dit TOM-model zeer leerkracht gestuurd is. Er wordt op de Van der Brugghenschool gewerkt met kook-, techniek- en kunstateliers. Schooljaar 2012-2013 is de Van der Brugghenschool gestart met een driejarig traject SWPBS (Schoolwide PBS). SWPBS is een geintegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creeren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Op de Van der BrugghenSchool wordt verder gewerkt met de methode De Vreedzame School. OVER DE VPCBO ICHTHUS De VPCBO Ichthus telt vijf protestants christelijke scholen voor basisonderwijs in Huizen. De vijf scholen worden bevolkt door ruim 1.100 leerlingen. Het bovenschools management van de vereniging bestaat sinds kort uit een algemeen directeur en twee directeuren in algemene dienst, met de portefeuilles onderwijs c.q. personeel. De directeuren in algemene dienst vormen tezamen de directeuren van de scholen, maar elk van hen is aanspreekpunt voor twee of drie scholen in het bijzonder. WIJ ZOEKEN EEN TALENTVOLLE EN ENTHOUSIASTE LOCATIELEIDER Elke school binnen VPCBO Ichtus kent sinds kort een locatieleider. De locatieleider is belast met de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van de school en het operationeel management. Samen met de IB-er en de directeur in algemene dienst vormt de locatieleider het managementteam van de school. De locatieleider die wij zoeken voor de Van der Brughhenschool: - geeft samen met de directeur leiding aan de school; - wil vanuit persoonlijke overtuiging enthousiast inhoud geven aan de identiteit van de school; - geeft samen met de directeur vorm aan de verdere uitwerking en implementatie van de nieuwe organisatiestructuur op schoolniveau; - levert bijdragen aan de ontwikkeling, vernieuwing en de kwaliteit van het onderwijs van de school; - heeft een op TOM en SWPBS aansluitende pedagogische visie; - is het aanspreekpunt voor ouders en team en het gezicht van de school naar buiten toe; - verdeelt de werkzaamheden over de teamleden; - organiseert en coordineert de werkprocessen op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering; - werkt samen met de directeur van de school aan de beleidsontwikkeling en stuurt projectgroepen binnen de school aan; - levert bijdragen aan het personeelsbeleid, de begroting, rapportages etc; - draagt vanuit een eigentijdse visie op het onderwijs bij aan de verdere ontwikkeling van de school. HEEFT U INTERESSE? Meer informatie vindt u in het informatiepakket op deze pagina. Het informatiepakket bevat de situatieschets, het profiel locatieleider, het schoolplan van de Van der Brugghenschool, het TOM beleidsplan en het SWPBS beleidsplan. Voor meer informatie over de Van der Brugghenschool verwijzen wij naar de website: www.vanderbrugghenschool.nl SOLLICITEREN U kunt uw sollicitatie richten aan dhr. E. Vos. Wij ontvangen uw reactie graag voor 29 september 2017. De eerste gespreksronde staat gepland in week 40. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Vacaturenummer: #1542

Reageren op deze vacature

Om te kunnen reageren op vacatures dient u zichzelf eerst aan te melden als werkzoekende of in te loggen bovenaan deze pagina.

U kunt ook reageren zonder uzelf aan te melden. U kunt dan geen gebruik maken van de mogelijkheden die onze geregistreerde gebruikers hebben, zoals het bijvoegen van uw CV of een foto. Klik hier om te reageren zonder in te loggen.