Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!
Terug naar de vacatures
Reageer op deze vacature

DIRECTEUR BASISSCHOOL DE STERRENBOOM

Werkgever: Onderwijs Primair
Locatie: Stolwijk (Zuid-Holland)
Profiel van de school: Tussen Rotterdam en Utrecht, tussen de weilanden en in de dorpen, zijn de scholen van Stichting Onderwijs Primair gevestigd. Behalve rust en ruimte biedt de Stichting uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden aan haar leraren.

Stichting Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat de kenmerken van het openbaar onderwijs uitgangspunt zijn in ons denken en handelen: 

            – iedereen welkom
            – iedereen benoembaar
            – wederzijds respect
            – waarden en normen
            – van en voor de samenleving
            – levensbeschouwing en godsdienst
 

Kernwaarden Onderwijs Primair:

Wij onderschrijven in onze organisatie gezamenlijk de volgende waarden:
            – goed onderwijs ook in de ogen van de kinderen
            – verbinding (op de scholen, binnen de stichting en met de omgeving)
            – passie door vakmanschap
            – veiligheid en ruimte (als voorwaarden om te kunnen groeien)
            – duurzaamheid


Type onderwijs: Basisonderwijs
Geplaatst op: 28-02-2019
Sluitingsdatum: 04-03-2019
Functie-omschrijving: Directeur basisschool De Sterrenboom
Functie-omvang: 32 uren per week en/of werktijdfactor
Functie-eisen: Competentieprofiel directeur OBS De Sterrenboom Persoonlijkheidskenmerken: - Is een motivator, werkt inspirerend en is proactief; - Is bereikbaar, aanspreekbaar en neemt de tijd om te luisteren; - Kijkt kritisch naar zichzelf en anderen en kan op een respectvolle manier feedback geven en ontvangen; - Heeft een zakelijke, objectieve kijk op de school waar het de organisatie zelf betreft en stelt in het beleid het welzijn van de kinderen en collega’s centraal; - Beschikt over uitstekende bestuurlijke, communicatieve en sociale vaardigheden. Onderwijskundig leiderschap: - Onderschrijft het vernieuwende onderwijsconcept van De Sterrenboom; - Onderschrijft de beginselen van Pedagogisch Tact; - Ziet het als een uitdaging om de kwaliteit van het onderwijs te blijven optimaliseren zodat de school het beste uit alle leerlingen naar boven kan halen; - Zet medewerkers in hun kracht en werkt op basis van vertrouwen; - Is in het bezit van een afgeronde opleiding voor schoolleider en heeft onderwijs- en managementervaring. Organisatie en beheer: - Is in staat om kwaliteitsindicatoren, resultaten en rendement vast te stellen. Kan deze analyseren en kan hierop adequaat handelen; - Is ervaren in het schrijven en uitvoeren van formatieplannen, meerjarenbegrotingen en andere formele documenten. Kan een efficiënte administratie onderhouden; - Ziet het belang voor een goede samenwerking met partijen als de medezeggenschapsraad en de activiteitenvereniging. Ondernemerschap (extern leiderschap) - Is in staat om via actief PR beleid de school op de kaart te zetten; - Is ambitieus, ondernemend en betrokken; - Is in staat de samenwerkingsrelaties met de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang verder te ontwikkelen.
Opleidingseisen: Is in het bezit van een afgeronde opleiding voor schoolleider en heeft onderwijs- en managementervaring.
Informatie: Visie en missie van de Sterrenboom Onze missie is: ‘Samen leren wij het zelf te doen’ De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ontwikkelen zich op basis van hun mogelijkheden en talenten. Zij hebben elkaar nodig om te leren, te reflecteren en elkaar aan te vullen. Zo leren zij samen het zelf te doen! De school OBS de Sterrenboom is een openbare basisschool met een vernieuwend onderwijsconcept. Kern van onze aanpak is dat wij kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op het leven en werken in de 21ste eeuw. Wij bieden onze leerlingen belangrijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen alsmede vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en media-wijsheid. Wij werken binnen de school, met 250 leerlingen, in 3 units. Vanaf groep 4 heeft elke leerling een eigen Chromebook waarop een groot deel van de vakken verwerkt kan worden. Alle leerlingen hebben hun eigen portfolio. Onze leerlingen zijn ingedeeld in stamgroepen en volgen de instructies van de basisvakken in instructiegroepen, aangeboden door vakspecialisten. Daarnaast geven wij een thematische invulling aan de zaakvakken. Aandacht voor talentontwikkeling, Sterrentijd genaamd, is een onderscheidend aspect van de Sterrenboom. De Sterrenboom is sinds schooljaar 2016-2017 gevestigd in een gloednieuw pand, welke onze missie en visie ondersteunen. Wij delen het gebouw met de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Het team Wij bieden een betrokken en enthousiast team (20 personen) dat de afgelopen jaren verder in beweging is gezet als het gaat om zelfontwikkeling. Wij zijn een open team dat intensief samenwerkt, zowel binnen de units als schoolbreed in diverse werkgroepen. De directeur wordt bij het uitvoeren van het takenpakket ondersteund door de bouwcoördinatoren en de coördinator leerlingenzorg intern begeleider. Samen met de directeur vormen zij het managementteam. Op stichtingsniveau werken de directeuren en de medewerkers van het stafbureau met elkaar samen. De directeur rapporteert aan de bestuurder van Stichting Onderwijs Primair. De directeur Wij zoeken een ervaren directeur die enthousiast is over ons onderwijsconcept en door wil gaan op de ingeslagen weg en daarbij samen met het team wil kijken welke stappen wij nog kunnen zetten in de toekomst. Iemand die dicht bij de praktijk en het team staat en beschikt over een gezonde dosis humor en zelfreflectie. Iemand die leiding geeft op een motiverende en ondersteunende wijze en het team in zijn kracht kan zetten. Een directeur die werkt vanuit verbinding met het team, leerlingen en ouders. Steekwoorden die het type directeur dat wij zoeken verwoorden zijn: verbindend, transparant, oog voor ‘de mens’ en teamplayer.
Vacaturenummer: #1664

Reageren op deze vacature

Om te kunnen reageren op vacatures dient u zichzelf eerst aan te melden als werkzoekende of in te loggen bovenaan deze pagina.

U kunt ook reageren zonder uzelf aan te melden. U kunt dan geen gebruik maken van de mogelijkheden die onze geregistreerde gebruikers hebben, zoals het bijvoegen van uw CV of een foto. Klik hier om te reageren zonder in te loggen.