Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!
Terug naar de vacatures
Reageer op deze vacature

ORTHOPEDAGOOG (M/V) VERVANGING VOOR EEN ZWANGERSCHAPSVERLOF

Werkgever: Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
Locatie: Eindhoven (Noord-Brabant)
Profiel van de school:

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar met een beperking. Bij SSOE werken gedreven professionals met specialistische kennis op het gebied van motoriek, autisme, leerproblemen, taalachterstand en gedragsproblematiek. Wij zetten onze expertise iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te bereiden op een zinvolle plek in de maatschappij. Dit doen we samen met onze scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de Externe Dienstverlening (ED) en het Arbeids Transitie Centrum (ATC).

De 3 scholen, de Antoon van Dijkschool in Helmond, de MBS Eindhoven en de Mytylschool Eindhoven, bieden onderwijs aan ongeveer 600 leerlingen. De ED begeleidt leerlingen in het regulier onderwijs en adviseert, coacht en begeleidt IB’ers, leerkrachten, begeleiders en ouders bij specifieke hulpvragen en complexe casussen. Op het ATC worden leerlingen van onze scholen geleidelijk voorbereid tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van wonen en werken.

De bestuurder van SSOE en de directies van de scholen worden ondersteund door het Bestuursbureau van SSOE. 

Type onderwijs: Basisonderwijs
Geplaatst op: 15-05-2019
Sluitingsdatum: 02-06-2019
Functie-omschrijving: Orthopedagoog (m/v) vervanging voor een zwangerschapsverlof
Functie-omvang: uren per week en/of werktijdfactor 0,4
Functie-eisen: Coördinerende taken; scheppen van randvoorwaarden voor de leerlingenzorg. • Verantwoordelijk voor de procedures en afspraken op gebied van leerlingvolgsysteem en leerlingdossier; • Opstellen Ontwikkelings Perspectieven (OPP’s); • Opstellen toetskalender, zorgdragen voor voldoende toetsmateriaal en eventueel implementatie nieuwe toetsen; • Zicht hebben op en bewaken van de doorgaande lijn in het onderwijsaanbod op het gebied van lezen, rekenen, taal, spelling en sociaal emotioneel; • Coördinatie en onderhouden van externe contacten op het gebied van de leerlingenzorg; • Informeren directie, management team over de leerlingenzorg. Begeleidende taken. • Ondersteunen en adviseren bij gebruik van speciale hulpmiddelen; • Zicht hebben op het traject voor leerlingen en waar nodig (individueel) ondersteunend hierin; • Leiden van de gesprekken over zorgleerlingen (met oa ouders, hulpverleners, zorgaanbieders); • Begeleiden van scholing medewerkers.
Opleidingseisen: • Opleiding tot Orthopedagoog met succes afgerond; • Ervaring in het werken en begeleiden van kinderen en jeugdigen met een lichamelijke functiebeperking en meervoudige beperking; • Een stressbestendig, flexibel, goed samenwerkend en efficiënt werkend persoon die het een uitdaging vindt om te werken in een dynamische innovatieve omgeving.
Informatie: Mytylschool Eindhoven verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar met functionele beperkingen, leerachterstanden, medische beperkingen en/of gedragsproblemen die behoefte hebben aan de specifieke specialistische ondersteuning die wij hen kunnen bieden. De afdeling vso leidt onze leerlingen op voor dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. De school is gelegen naast Libra audiologie en revalidatie, waarmee een intensieve samenwerking bestaat. De school wordt gekenmerkt door een veilig pedagogisch klimaat; er wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt naar een uitstroomprofiel (dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs). Mytylschool Eindhoven werkt samen met de externe dienstverlening van SSOE. Vanuit deze afdeling worden advies, consultatie en ondersteuning aangeboden in het regulier onderwijs. De orthopedagoog van het vso werkt nauw samen met de orthopedagoog van het SO, een neuropsycholoog, de teamleider van het vso, het vso team en de directeur.
Vacaturenummer: #1706

Reageren op deze vacature

Om te kunnen reageren op vacatures dient u zichzelf eerst aan te melden als werkzoekende of in te loggen bovenaan deze pagina.

U kunt ook reageren zonder uzelf aan te melden. U kunt dan geen gebruik maken van de mogelijkheden die onze geregistreerde gebruikers hebben, zoals het bijvoegen van uw CV of een foto. Klik hier om te reageren zonder in te loggen.