Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!

Tips bij het maken van een cv

Cv staat voor 'curriculum vitae' hetgeen 'levensloop' betekent, en wordt voornamelijk gebruikt bij sollicitaties. Een cv vertelt iets over de scholing en werkervaring die een persoon heeft opgedaan in zijn of haar leven. Naast opleidingen en werkervaring kunnen er ook nevenactiviteiten en overige kwaliteiten op een cv worden geplaatst.


Er zijn diverse indelingen die gehanteerd kunnen worden bij het maken van een cv. Begin in ieder geval met persoonlijke informatie. Een voorbeeld:


Personalia

Naam:Voorbeeld cur Vitae
Adres:Voorbeeld Cvstraat 100
Woonplaats:Amsterdam
Geboren:15 September 1983 te Amersfoort
Nationaliteit:Nederlandse
Burgerlijke staat:Ongehuwd
Telefoonnummer: 020 xxxxxxx / 06xxxxxxxx
E-mailadres: voorbeeld_cv@gmail.com


Na deze persoonlijke informatie komen opsommingsgewijs de gevolgde opleiding(en) aan de orde. Dit wordt meestal gedaan in omgekeerd chronologische volgorde. Dat betekent dat de laatst gevolgde opleiding bovenaan staat. Een voorbeeld:


Opleidingen

2001 – 2006: Pabo aan de Hogeschool Voorbeeld te Amsterdam, diploma behaald

1995 – 2001: Havo, Economie en Maatschappij aan het Voorbeeldcollege te Amersfoort, diploma behaald.


Na de opleidingen komt werkervaring aan bod. Doe dit hetzelfde als bij de opleidingen: ook op omgekeerd chronologische volgorde. Bij voorkeur inclusief de maanden waarin u bent gestart en gestopt met werken. Een voorbeeld:

Werkervaring

Maart 2009 – heden:


Mei 2006 – februari 2009:

December 2004 – april 2006:

Etc.

Overige kopjes die nog kunnen worden toegevoegd zijn: Talen (uitstekend, goed of redelijk), vaardigheden, nevenactiviteiten, vrijwilligerswerk.


Algemene tips: