Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!

Opleidingen onderwijs Nederland

Er zijn diverse opleidingen in Nederland die met het onderwijs te maken hebben. Wanneer u een nieuwe werknemer wilt aannemen is het wenselijk dat u een idee hebt van de verschillende opleidingen en de niveaus die daarbij horen. Hieronder vindt u diverse opleidingen die te maken hebben met het onderwijs en een korte uitleg ervan.

Pabo

Pabo staat voor 'pedagogische academie voor het basisonderwijs'. Dit is de benaming van het instituut dat studenten opleidt om onderwijzer te worden binnen het basisonderwijs in Nederland. De studie is een vierjarige hbo-opleiding. Na deze opleiding krijgen afgestudeerden de titel 'Bachelor of Education'.


Studenten van de Pabo moeten veel stage lopen, dit begint al in het eerste jaar van de opleiding. In het begin van de studie zijn de studenten vooral nog assisterend bezig maar naar mate de studie vordert krijgen zij meer verantwoordelijkheden en nemen zij lessen van de leerkracht over.


In het laatste jaar van de opleiding loopt de student een half jaar of een jaar stage. Deze stage wordt de Lio-stage genoemd. Lio staat voor 'Leraar in opleiding'. De student is dan verantwoordelijk voor een eigen klas en functioneert als collega van het schoolteam.


Om toegelaten te worden voor de Pabo moet men minimaal in het bezit zijn van een havo-diploma, of van een mbo niveau vier diploma zoals de opleiding voor onderwijsassistent. Iemand die ouder is dan 21 jaar kan een 21+ toets doen om toegelaten te worden.

Master Special Education Needs (SEN)

Deze hbo master is bestemd voor docenten, coördinatoren en managers die zich willen ontwikkelen op het gebied van de zorg voor leerlingen met speciale en extra onderwijsbehoeften. Net afgestudeerden kunnen er voor kiezen deze master te volgen, maar docenten die al lang in het onderwijsvak zitten hebben soms ook de behoefte zich nog extra te ontwikkelen op het gebied van de speciale onderwijszorg.

Academische Pabo

Wanneer scholieren van de middelbare school in het bezit zijn van een vwo-diploma kunnen zij worden toegelaten tot de academische pabo. Dit is een vijfjarige variant van de pabo waarbij de student naast een bachelor van de pabo ook een bachelor en een master in de pedagogiek of orthopedagogiek kan halen. De pabo werkt in dit geval meestal samen met een universiteit.

Onderwijskunde

Onderwijskunde is een universitaire opleiding waarbij centraal staat hoe mensen leren en welke lesmethoden daar het best bij aansluiten, welk beleid het best kan worden doorgevoerd en/of verbeterd en hoe het onderwijs georganiseerd is en kan worden geoptimaliseerd.

Opleiding docent voortgezet onderwijs

Om les te kunnen geven in het voortgezet onderwijs moet men in het bezit zijn van een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid voor een specifiek vak. Deze bevoegdheid kan men halen aan een hogeschool of universiteit.

Met een diploma van een lerarenopleiding aan de hogeschool is iemand tweedegraads bevoegd. Hij of zij mag dan lesgeven aan de eerste drie jaar van de havo en het vwo, het vmbo, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Met een eerstegraads diploma mogen afgestudeerden lesgeven aan alle klassen op de middelbare school. Voor een eerstegraads diploma moet een wo-opleiding worden gevolgd.

Voor ieder vak bestaat een specifieke opleiding. Zo kunnen opleidingen Frans, Duits, geschiedenis en wiskunde worden gevolgd om vervolgens in dat vak te gaan lesgeven.

Conciërge

Een conciërge heeft de taak toezicht te houden op een gebouw, in dit geval een schoolgebouw. Een conciërge die werkzaam is op een school heeft vaak hele afwisselende taken. De conciërge waakt bijvoorbeeld over orde en veiligheid, begeleidt deze de bezoekers of fungeert als laboratoriumassistent. Op sommige scholen geeft de conciërge nablijvers (schoonmaak)werk te doen en houdt hen in de gaten. In noodsituaties en bij conflicten is de conciërge vaak de eerste persoon die aangesproken wordt en handelt. Van conciërges wordt verwacht dat ze pedagogisch verantwoord reageren op leerlingen die een beroep op hen doen. Het is een veelzijdige functie en kan per school anders worden ingevuld.

Docentassistent

Een docentassistent is werkzaam op een middelbare school en is daar onderdeel van het schoolteam. Binnen dit team ondersteunt de docentassistent docenten bij lesgeven, uitvoeren van administratieve taken en begeleiding van leerlingen. Daarnaast kan een docentassistent worden ingezet om te surveilleren bij proefwerken, assisteren bij het klaarzetten van de benodigde apparatuur of voor nakijkwerk.


In het basisonderwijs zijn onderwijsassistenten werkzaam en hebben daar een vergelijkbare functie. Zij begeleiden docenten bij de dagelijkse werkzaamheden en kunnen ervaring op doen om mogelijk door te stromen naar een lerarenopleiding. Om aan het werk te gaan als onderwijsassistent is een MBO niveau 4 diploma nodig.