Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!
Aansprakelijkheid
Deze internetsite bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Schoolvacature.nl kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze internetsite en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden geven. Schoolvacature.nl kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen. Hoewel er uiterste zorg is besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan schoolvacature.nl of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Schoolvacature.nl derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Schoolvacature.nl worden verveelvoudigd. Mocht Schoolvacature.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Schoolvacature.nl het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Privacy
Op verschillende plaatsen op de site heeft de bezoeker de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Schoolvacature.nl. Deze gegevens worden nooit zonder toestemming van de bezoeker aan derden verstrekt. In ons privacybeleid leest u meer over uw privacy.

Copyright 2012 Schoolvacature.nl
Alle rechten voorbehouden.