Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!
Terug naar de vacatures
Reageer op deze vacature

(GZ) PSYCHOLOOG / ORTHOPEDAGOOG

Werkgever: Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
Locatie: Eindhoven (Noord-Brabant)
Profiel van de school:

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar met een beperking. Bij SSOE werken gedreven professionals met specialistische kennis op het gebied van motoriek, autisme, leerproblemen, taalachterstand en gedragsproblematiek. Wij zetten onze expertise iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te bereiden op een zinvolle plek in de maatschappij. Dit doen we samen met onze scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de Externe Dienstverlening (ED) en het Arbeids Transitie Centrum (ATC).

De 3 scholen, de Antoon van Dijkschool in Helmond, de MBS Eindhoven en de Mytylschool Eindhoven, bieden onderwijs aan ongeveer 600 leerlingen. De ED begeleidt leerlingen in het regulier onderwijs en adviseert, coacht en begeleidt IB’ers, leerkrachten, begeleiders en ouders bij specifieke hulpvragen en complexe casussen. Op het ATC worden leerlingen van onze scholen geleidelijk voorbereid tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van wonen en werken.

De bestuurder van SSOE en de directies van de scholen worden ondersteund door het Bestuursbureau van SSOE. 

Type onderwijs: Basisonderwijs
Geplaatst op: 30-10-2019
Sluitingsdatum: 15-11-2019
Functie-omschrijving: (GZ) psycholoog / orthopedagoog
Functie-omvang: uren per week en/of werktijdfactor 0,8
Functie-eisen: • Begeleiden van beeldvormingstrajecten bij aanmelding en toelating voor onze school; • Begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van de Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) en specifieke hulpvragen; • Verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en handelingsgerichte diagnostiek; • Lid zijn van de Commissie van Begeleiding; • Dagelijks (ad hoc) en 2 wekelijks gepland overleg in zorgteam Onderwijszorgafdeling; • Adviseren en meedenken in beleid specifieke zaken; • Multidisciplinair en oplossingsgericht kunnen werken binnen teams en met collega orthopedagogen/psychologen; • Verdere ontwikkeling van het eigen vakgebied.
Opleidingseisen: • Opleiding tot orthopedagoog/psycholoog en in het bezit van een psychodiagnostische bevoegdheid; • Bij voorkeur GZ-psycholoog of in opleiding zijn voor GZ-psycholoog; • Kennis en ervaring met begeleidingsmethoden voor kinderen en jeugdigen met stoornissen binnen het autistisch spectrum en/of kinderen en jeugdigen met sociaal emotionele problematiek; • Leerkrachten in de groepen coachend begeleiden; hierbij praktisch kunnen handelen en aan kunnen sluiten bij de leerkrachtvaardigheden; • Specifieke kennis van EMB problematiek; • Stressbestendig, flexibel, efficiënt werkend; • Werkzaam kunnen en willen zijn in een dynamische, innovatieve omgeving met onze speciale EMB doelgroep; • In crisissituaties handelend op kunnen treden.
Informatie: Uren per week: tussen de 24 en 32 uur. De MBS Eindhoven is een speciale school voor leerlingen met een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. De school heeft drie afdelingen: SO, VSO en Onderwijs-Zorg. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). Bij de leerlingen die onze school bezoeken is er altijd sprake van een bepaalde leer- en ontwikkelingsachterstand. Relatief veel leerlingen zijn bekend met een autisme spectrum stoornis (ASS). Op dit moment bezoeken ongeveer 255 leerlingen de school. De leerlingen zijn verdeeld over 8 SO groepen, 9 VSO groepen, de Blauwe Bloemklas (integratieklas) en 6 Onderwijszorggroepen. De school heeft de beschikking over een nieuw modern pand met veel mogelijkheden voor onze verschillende doelgroepen.
Vacaturenummer: #1735

Reageren op deze vacature

Om te kunnen reageren op vacatures dient u zichzelf eerst aan te melden als werkzoekende of in te loggen bovenaan deze pagina.

U kunt ook reageren zonder uzelf aan te melden. U kunt dan geen gebruik maken van de mogelijkheden die onze geregistreerde gebruikers hebben, zoals het bijvoegen van uw CV of een foto. Klik hier om te reageren zonder in te loggen.