Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!
Terug naar de vacatures
Reageer op deze vacature

ORTHOPEDAGOOG

Werkgever: Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
Locatie: Eindhoven (Noord-Brabant)
Profiel van de school:

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar met een beperking. Bij SSOE werken gedreven professionals met specialistische kennis op het gebied van motoriek, autisme, leerproblemen, taalachterstand en gedragsproblematiek. Wij zetten onze expertise iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te bereiden op een zinvolle plek in de maatschappij. Dit doen we samen met onze scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de Externe Dienstverlening (ED) en het Arbeids Transitie Centrum (ATC).

De 3 scholen, de Antoon van Dijkschool in Helmond, de MBS Eindhoven en de Mytylschool Eindhoven, bieden onderwijs aan ongeveer 600 leerlingen. De ED begeleidt leerlingen in het regulier onderwijs en adviseert, coacht en begeleidt IB’ers, leerkrachten, begeleiders en ouders bij specifieke hulpvragen en complexe casussen. Op het ATC worden leerlingen van onze scholen geleidelijk voorbereid tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van wonen en werken.

De bestuurder van SSOE en de directies van de scholen worden ondersteund door het Bestuursbureau van SSOE. 

Type onderwijs: Basisonderwijs
Geplaatst op: 08-11-2019
Sluitingsdatum: 18-11-2019
Functie-omschrijving: Orthopedagoog
Functie-omvang: 25,5 uren per week en/of werktijdfactor
Functie-eisen: • Begeleiden van beeldvormingstrajecten bij aanmelding en toelating voor onze school; • Begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van de Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) en specifieke hulpvragen; • Verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en handelingsgerichte diagnostiek; • Lid zijn van de Commissie van Begeleiding; • Dagelijks (ad hoc) en regelmatig gepland overleg in zorgteam SO-afdeling; • Adviseren en meedenken in beleid specifieke zaken; • Multidisciplinair en oplossingsgericht kunnen werken binnen teams en met collega orthopedagogen/psychologen; • Verdere ontwikkeling van het eigen vakgebied.
Opleidingseisen: • Opleiding tot orthopedagoog/psycholoog; • Kennis en ervaring met begeleidingsmethoden voor kinderen en jeugdigen met stoornissen binnen het autistisch spectrum en/of kinderen en jeugdigen met sociaal emotionele problematiek; • Leerkrachten in de groepen coachend begeleiden: hierbij praktisch kunnen handelen en aan kunnen sluiten bij de leerkrachtvaardigheden; • Stressbestendig, flexibel, efficiënt werkend; • Werkzaam kunnen en willen zijn in een dynamische, innovatieve omgeving met onze speciale doelgroep; • In crisissituaties handelend op kunnen treden.
Informatie: De MBS Eindhoven is een speciale school voor leerlingen met een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. De school heeft drie afdelingen: SO, VSO en Onderwijs-Zorg. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). Bij de leerlingen die onze school bezoeken is er altijd sprake van een bepaalde leer- en ontwikkelingsachterstand. Relatief veel leerlingen zijn bekend met een autisme spectrum stoornis (ASS). Op dit moment bezoeken ongeveer 255 leerlingen de school. De leerlingen zijn verdeeld over 8 SO groepen, 9 VSO groepen, de Blauwe Bloemklas (integratieklas) en 6 Onderwijszorggroepen. De school heeft de beschikking over een nieuw modern pand met veel mogelijkheden voor onze verschillende doelgroepen. Arbeidsvoorwaarden: • Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO: maximum salaris in schaal 11; • Benoeming, na gebleken geschiktheid, voor onbepaalde tijd. Informatie: • Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Henk Smeets, directeur of Cindy Slegers, teamleider SO. Beiden bereikbaar onder telefoonnummer: 040 -251 58 59. • Bezoek ook onze website: www.mbseindhoven.nl of www.ssoe.nl
Vacaturenummer: #1737

Reageren op deze vacature

Om te kunnen reageren op vacatures dient u zichzelf eerst aan te melden als werkzoekende of in te loggen bovenaan deze pagina.

U kunt ook reageren zonder uzelf aan te melden. U kunt dan geen gebruik maken van de mogelijkheden die onze geregistreerde gebruikers hebben, zoals het bijvoegen van uw CV of een foto. Klik hier om te reageren zonder in te loggen.