Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!
Terug naar de vacatures
Reageer op deze vacature

ORTHOPEDAGOOG / PSYCHOLOOG

Werkgever: Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
Locatie: Eindhoven (Noord-Brabant)
Profiel van de school:

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar met een beperking. Bij SSOE werken gedreven professionals met specialistische kennis op het gebied van motoriek, autisme, leerproblemen, taalachterstand en gedragsproblematiek. Wij zetten onze expertise iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te bereiden op een zinvolle plek in de maatschappij. Dit doen we samen met onze scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de Externe Dienstverlening (ED) en het Arbeids Transitie Centrum (ATC).


Type onderwijs: Basisonderwijs
Geplaatst op: 11-06-2021
Sluitingsdatum: 17-06-2021
Functie-omschrijving: Orthopedagoog / psycholoog
Functie-omvang: uren per week en/of werktijdfactor 1,0000
Functie-eisen: - brede theoretische en specialistische kennis en ervaring met betrekking tot leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het primair-, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs; - affiniteit met het geven van trainingen en workshops; - kennis van de zorgstructuur / zorgbeleid en opdracht van schoolbesturen en de Samenwerkingsverbanden. Bovendien ben je: - in staat om zelfstandig en flexibel te opereren binnen gestelde beleidskaders en werkafspraken; - proactief, gericht op samenwerking en sta je stevig in je schoenen; - praktisch en handelingsgericht van aard en werk je oplossingsgericht; - begripvol in je communicatie, luister je goed naar de ander en vind je de aansluiting in het gesprek op alle niveaus (scholen, leerlingen en ouders); - een “critical friend” die in het belang van de leerling een onafhankelijk professioneel advies kan geven. - onderwijsbevoegd (pré) en heb je ervaring voor de klas; - bevoegd om psychodiagnostisch onderzoek te doen.
Opleidingseisen: universitair denk- en werkniveau (o.a. aantoonbare bevoegdheid)
Informatie: Wij zijn de Externe Dienstverlening van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). Wij ondersteunen en begeleiden leerlingen en bieden advies en professionalisering aan leerkrachten, docenten, intern begeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, schoolteams, directies en schoolbesturen. Onze aandachtsgebieden zijn: leerachterstand, gedragsproblematiek, communicatie, hoogbegaafdheid, autisme en onderwijs en lichamelijke en motorische beperkingen. Ons werkgebied ligt vooral in Oost-Brabant en Noord-Limburg, waarbij we onder meer ondersteuning bieden bij (complexe) vragen uit het onderwijsveld.
Vacaturenummer: #1818

Reageren op deze vacature

Om te kunnen reageren op vacatures dient u zichzelf eerst aan te melden als werkzoekende of in te loggen bovenaan deze pagina.

U kunt ook reageren zonder uzelf aan te melden. U kunt dan geen gebruik maken van de mogelijkheden die onze geregistreerde gebruikers hebben, zoals het bijvoegen van uw CV of een foto. Klik hier om te reageren zonder in te loggen.