Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!
Terug naar de vacatures
Reageer op deze vacature

LOGOPEDISTE/COMMUNICATIEDESKUNDIGE LANGDURIGE VERVANGING

Werkgever: Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
Locatie: Eindhoven (Noord-Brabant)
Profiel van de school:

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren van 3 tot en met 20 jaar met een beperking. Bij SSOE werken gedreven professionals met specialistische kennis op het gebied van motoriek, autisme, leerproblemen, taalachterstand en gedragsproblematiek. Wij zetten onze expertise iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te bereiden op een zinvolle plek in de maatschappij. Dit doen we samen met onze scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de Externe Dienstverlening (ED) en het Arbeids Transitie Centrum (ATC).


Type onderwijs: Basisonderwijs
Geplaatst op: 21-09-2022
Sluitingsdatum: 07-10-2022
Functie-omschrijving: Logopediste/communicatiedeskundige langdurige vervanging
Functie-omvang: 24 uren per week en/of werktijdfactor 0,6
Functie-eisen: ervaring met spraak-taaldiagnostiek; affiniteit met de doelgroep van de MBS in zijn algemeenheid en jonge kinderen in het bijzonder; (weglaten, het betreft niet speciaal jonge kinderen) goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; een actieve en initiatiefrijke persoonlijkheid; een zelfstandige, flexibele en collegiale werkhouding zijn een must; kennis en ervaring met NT2- leerlingen, DGM, PROMPT en NmG; ondersteunen, begeleiden en coachen van de leraren en ondersteuners op het gebied van spraak, taal en (alternatieve, ondersteunende) communicatie; verdere ontwikkeling van het eigen vakgebied
Opleidingseisen: relevante opleiding corresponderend met de gevraagde taken en functies bij voorkeur aangevuld met relevante Master (A en B); ervaring in het handelingsgericht coachen en begeleiden van leraren, met name op het gebied van 'leerlinggedrag' (A en B); ervaring in het speciaal onderwijs, ervaring in ZML-onderwijs is een pré; kennis en ervaring met ZIEN en ParnasSys is een pré (A en B); kennis van de huidige onderwijsontwikkelingen, waaronder Passend Onderwijs. Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen pro-actief en daadkrachtig; flexibel en gemotiveerd; oplossingsgericht en doorzetter; resultaatgericht en analytisch; zeer goede communicatieve vaardigheden; in crisissituaties actief handelend kunnen optreden.
Informatie: MBS Eindhoven (Mgr. Bekkersschool) is een speciale school voor leerlingen met een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte; de school heeft drie afdelingen: SO, VSO en OZ (OnderwijsZorg). Het bevoegd gezag wordt gevormd door Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). Er is altijd sprake van een bepaalde leer- en ontwikkelingsachterstand en relatief veel leerlingen van de school zijn bekend met het autisme spectrum stoornis (ASS). Op dit moment bezoeken meer dan 300 leerlingen onze school, die verdeeld zijn over drie afdelingen en de Blauwe Bloemklas (integratieklas bij het novaliscollege). De school heeft de beschikking over twee panden met veel mogelijkheden voor onze verschillende doelgroepen. Er is ook BSO verbonden aan onze school. De afdeling OZ heeft in totaal 11 klassen met leerlingen in de leeftijd van 5-18 jaar. De groepsgrootte varieert van 6-9 leerlingen. Er is vaak sprake van een dysharmonisch profiel en leerlingen hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte zowel op het gebied van (pedagogische) begeleiding als op het gebied van (persoonlijke) verzorging
Vacaturenummer: #1899

Reageren op deze vacature

Om te kunnen reageren op vacatures dient u zichzelf eerst aan te melden als werkzoekende of in te loggen bovenaan deze pagina.

U kunt ook reageren zonder uzelf aan te melden. U kunt dan geen gebruik maken van de mogelijkheden die onze geregistreerde gebruikers hebben, zoals het bijvoegen van uw CV of een foto. Klik hier om te reageren zonder in te loggen.